OKOLICA ŚWINIAR

 

 

Solec Zdrój jest niewielką miejscowością liczącą niespełna 900 mieszkańców. Jest również siedzibą gminy uzdrowiskowej. Na kuracjuszy czeka tu 400 miejsc. Leczy się tu choroby narządu ruchu i reumatyczne jak również choroby skóry i alergię. Atutem Solca są niewątpliwie wody mineralne. W pobliżu uzdrowiska w wyniku przeprowadzonych badań geologicznych natrafiono na solankę o zawartości siarkowodoru 8 krotnie większą niż dotychczas eksploatowane źródła. Jest to unikalne ujęcie tego typu na świecie i swoimi właściwościami przewyższa wszystkie inne tego typu źródła. Na komfort wypoczynku pozytywny wpływ ma również położenie

obiektów uzdrowiskowych. Leżą one bowiem na terenie pięknego parku zdrojowego. Ten obszar obejmuje zarówno powierzchnie zadrzewione parku o powierzchni 11 ha, jak również sześciohektarowy zalew wodny. W parku można zobaczyć wiele ciekawych okazów drzew: stare egzemplarze lipy szerokolistnej, sosny czarnej, platana, magnolię, okazałe katalpy i modrzewie. Oprócz bogatego drzewostanu, w parku znajduje się duży staw, po którym leniwie pływają piękne łabędzie ciesząc oko wypoczywających kuracjuszy. W Solcu istnieje parafia, której historia sięga 1 połowy XIII wieku. Jest tu szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole, duża restauracja, bank z czynnym przez całą dobę bankomatem, Ochotnicza Straż Pożarna, wiele sklepów, wypożyczalnie rowerów,  pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne i sanatoria.

Zborów liczy 707 mieszkańców , 146 posesji, w tym 131 gospodarstw rolnych. Ogólna pow. wsi to 835 ha. Cała wieś jest zwodociągowana i zgazyfikowana. Część wsi jest również skanalizowana (funkcjonuje oczyszczalnia ścieków). W Zborowie znajduje się jeden z 4 zabytków architektury i budownictwa z terenu Gminy Solec Zdrój wpisanych do rejestru zabytków. Mowa o zespole pałacowym obejmującym: pałac z XVI w. wraz z ogrodzeniem z XIX wieku, gorzelnię z XVIII, spichlerz z XVIII w. i park z XIX wieku. Aktualnie w obiektach tych mieści się Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych. Przez Zborów przebiega szlak Królewski, Kapliczek i Światków, Uzdrowiskowy (czerwony) i zielony. W Zborowie jest 5 kapliczek: 4 figury Jezusa oraz krzyż przydrożny drewniany. W Zborowie znajduje się też największe w gminie ujęcie wody pitnej - Groczków. Jest tu sześcioklasowa szkoła podstawowa, remiza strażacka, wytwórnia wód pitnych. Położenie Zborowa, jego potencjał gospodarczy i historyczny sprawiają, że miejscowość ta ma duże perspektywy rozwoju i szansę na lokalizację nowych przedsięwzięć, które znacząco poprawią kondycję ekonomiczną mieszkańców.

Włosnowice liczą 231 mieszkańców, 55 posesji, w tym 52 gospodarstwa rolne. Ogólna pow. wsi to 431 ha. Wieś jest zwodociągowana, zgazyfikowana. Włosnowice, jak mało która wieś, bogate są w kapliczki i świątki przydrożne. Tędy przebiega m.in. szlak kapliczek z Solca-Zdroju przez Wełnin-Świniary-Piestrzec- Zborów- Włosnowice z powrotem do Solca-Zdroju. We Włosnowicach można zobaczyć XVIII wieczną figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, drugą o podobnej tematyce, ale już współczesną oraz 4 krzyże przydrożne.Włosnowice pretendują do miana wsi agroturystycznej. W organizowanych od 1997 roku corocznych konkursach na piękną i bezpieczną zagrodę – przyjazną środowisku, zagrody z Włosnowic są doceniane nie tylko przez komisje gminne, ale wygrywają konkursy powiatowe, a w wojewódzkich plasują się na wysokich miejscach. Wszystko to sprawia, że autentycznie Włosnowice mają szansę stać się wsią letniskową z prawdziwego zdarzenia, zwłaszcza, że sprzyja im również położenie. Wieś leży przy blisko trasy Kraków- Sandomierz. Połączenie komunikacyjne, bliskość uzdrowiska, czyste środowisko, zadbane otoczenie, bogata infrastruktura to atuty, które warto wykorzystać.

Zielonki liczą sobie 138 mieszkańców, 29 posesji, w tym 27 gospodarstw rolnych. Ogólna pow. wsi to 295 ha. Wieś jest zwodociągowana. Położenie wsi, tuż przy ruchliwej trasie Kraków – Sandomierz (średniodobowy ruch na odcinku Nowy Korczyn – Nowa Słupia to 2180 pojazdów/dobę) sprzyja lokowaniu tu inwestycji obsługujących ruch komunikacyjny. Stąd też w Zielonkach znajduje się stacja obsługi samochodów, prężnie rozwijają się dwie firmy rodzinne: jedna produkująca maszyny do obsługi rolnictwa i druga produkująca bramy i ogrodzenia. Obie firmy aktywnie włączają się w życie gminy. W tym roku Pan Krzysztof Dziekan     obmyślił     i    wykonał    własnym 

staraniem ciuchcię. Ten kolorowy pojazd stał się nie lada atrakcją zarówno dla mieszkańców, wczasowiczów jak i kuracjuszy. Można nią zwiedzać nie tylko najciekawsze zakątki gminy, ale i wyruszyć na turystyczne szlaki Ponidzia.

Ludwinów liczy 74 mieszkańców, 17 posesji, w tym 15 gospodarstw rolnych. Ogólna powierzchnia wsi to 143 ha. Cała wieś jest zwodociągowana. Ludwinów to wieś typowo rolnicza. Aż 85 % ogólnej powierzchni wsi stanowią grunty rolne. Ludwinów leży nad rzeką Strumień bezpośrednim dopływie Wisły. Sama królowa rzek polskich płynie zresztą zaledwie 3 km od Ludwinowa. Trudno dziwić się zatem, że w ostatnich latach, a dokładnie od 1997 roku, kiedy to miała miejsce powódź i przerwanie wałów wiślanych w sąsiednich gminach, mieszkańcy co roku w okresach wiosennych roztopów z niepokojem patrzą na poziom wody w pobliskich rzekach, szykują wodery i łódki. Miejmy jednak nadzieję, że sytuacja z 1997 roku już się nie powtórzy.

Wełnin to czwarta pod względem liczby mieszkańców wieś w Gminie Solec-Zdrój. Liczy 473 mieszkańców, 91 posesji, w tym 82 gospodarstwa rolne. Ogólna pow. wsi to 697 ha, w tym prawie 13 ha wspólnoty gruntowej ( głównie lasów i pastwisk ) jako pozostałość po dawnych nadaniach. Cała wieś jest zwodociągowana i zgazyfikowana. Funkcjonuje też trzyklasowa filia Szkoły Podstawowej, która łącznie z oddziałem przedszkolnym liczy 29 dzieci. W Wełninie też najłatwiej spotkać brodzącego po okolicznych łąkach bociana białego. Ten, jakże charakterystyczny dla polskiego krajobrazu, ptak znalazł tu bardzo sprzyjające warunki siedliskowe. Przepływająca przez Wełnin rzeczka Rzoska i znaczna powierzchnia łąk sprawiły, że znajduje się tu aż 11 bocianich gniazd. Należy sobie tylko życzyć, aby co roku każde z nich na wiosnę było zasiedlone.

Piestrzec liczy 630 mieszkańców, 138 posesji, w tym 133 gospodarstwa rolne. Ogólna powierzchnia wsi to 754 ha. Cała wieś jest zwodociągowana i zgazyfikowana. Piestrzec to wieś typowo rolnicza nastawiona głównie na uprawę warzyw. Co ciekawe rolnicy z Piestrzca w dużej mierze sami zajmują się sprzedażą wyprodukowanych przez siebie warzyw. Z marchewką, cebulą, pietruszką, ziemniakami wyjeżdżają na rynki Sandomierza, Mielca, Jasła, Tarnowa, Sanoka. Piestrzec uważany jest powszechnie za jedną z bogatszych wsi gminnych, ale trzeba przyznać, że na opinię tę rolnicy naprawdę ciężko pracują. Piestrzec, jak żadna gminna miejscowość, bogata jest w stare historyczne kapliczki. Jedna z nich z 1655 roku to pozostałość ,,potopu” szwedzkiego, czyli II wojny północnej. W listopadzie 1655 roku z Nowego Korczyna, przez Piestrzec, w kierunku Rakowa przemaszerował król szwedzki Karol Gustaw. Bardzo stara, bo pochodząca z 1689 roku jest usytuowana w centrum wsi figura Jezusa Frasobliwego z czterema Ewangelistami. Oprócz tych dwóch bardzo starych w Piestrzcu znajduje się jeszcze 5 kapliczek już z XX wieku. A że figurki te godne są obejrzenia, dlatego też przez Piestrzec prowadzi m.in. Ponidziański Szlak Kapliczek i Świątków biegnący z Solca Zdroju przez Wełnin, Świniary, Piestrzec, Zborów, Włosnowice i z powrotem do Solca Zdroju. W najbliższej przyszłości może stać się Piestrzec zapleczem warzywniczym dla prężnie rozwijającego się uzdrowiska w Solcu Zdroju.

Źródło: www.solec-zdroj.pl