ŚWINIARY NA JAGIELLOŃSKIM SZLAKU

Historia szlaku
Wszystko zaczęło się w 1386 r. Wtedy to wielki książę litewski Jagiełło, rezydujący w Wilnie, wyruszył w podróż do Polski, mając nadzieję na objęcie w niej rządów. Po przekroczeniu granicy polsko-litewskiej przybył do Lublina, gdzie rycerstwo zgromadzone na zjeździe wybrało go na kandydata do korony. Zawiązana wówczas unia otworzyła przed księciem drogę do tronu polskiego. Wraz z licznym orszakiem podążył on do stołecznego Krakowa szlakiem nazwanym później na cześć jego dynastii "Jagiellońskim". Po chrzcie, na którym nadano mu imię Władysław, i ślubie z królową Jadwigą, otrzymał obiecaną koronę. Od słynnej wyprawy założyciela dynastii rozpoczęła się niezwykła kariera europejskiego traktu, łączącego stolice Polski i Litwy - "Szlaku Jagiellońskiego"

"Szlak Jagielloński" - Kraków – Lublin – Wilno wielokrotnie przemierzały orszaki królewskie. Był to również często uczęszczany szlak kupiecki, a także trasa podróży urzędników, dyplomatów, rycerzy, duchownych, uczonych, artystów i in. Z chwilą ustanowienia na sejmie w Lublinie w 1569 r. Rzeczypospolitej Obojga Narodów stał się on najważniejszą drogą wspólnego Polsko-Litewskiego państwa. Nowa, ściślejsza unia sprawiła, że trakt ten odgrywał dużą rolę nawet po bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta w 1572 r. Jego upadek zapoczątkowało dopiero przeniesienie rezydencji królewskiej do Warszawy przez Zygmunta III Wazę, który osiadł w niej na stałe w 1611r. W latach 1386-1611 „Szlak Jagielloński” pełnił funkcję europejskiej drogi kulturowej, łącząc cywilizację łacińską i bizantyńską. Korzystano z niego przeprowadzając unikatowe procesy integracji, dlatego obecnie aspiruje do wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

Świniary na szlaku
Mieszkańcy Świniar – wsi leżącej na "Jagiellońskim Szlaku" wiele razy mieli okazję oglądać królewskie orszaki, urzędników, dyplomatów, rycerzy, duchownych, uczonych, artystów, poselstwa od papieża, cesarza a nawet od chana tatarskiego, które król polski przyjmował na zamku w Nowym Korczynie i na Wawelu. W takich okolicznościach oprócz zamożności wzrastała też świadomość obywatelska i patriotyczna mieszkańców. Uczestniczyli oni przecież w wielkiej i małej historii Polski. Każdy przejazd orszaku był świętem, ważnym wydarzeniem i nie lada widowiskiem dla mieszkańców wsi. Mogli oni w takich okolicznościach sprzedawać swe produkty i jednocześnie napatrzyć się na przybyszy z dalekiego dla nich świata. Zapewne wiele razy członkowie orszaku zatrzymywali się w Świniarach aby odpocząć i pokłonić w miejscowej świątyni, czy chociażby napoić spragnione konie. Niestety do dnia dzisiejszego nie zachowały się na ten temat żadne zapiski. Żałować należy również, że nie zachowały się  księgi grodzkie – znakomite źródło informacji o życiu i obyczajach ludzi tamtych czasów.

Pierwszego czerwca 1434 roku w Gródku na Rusi zmarł Król Władysław Jagiełło, skąd ostatnia droga króla na Wawel trwała 10 dni. Najprawdopodobniej żałobny orszak podążał między innymi przez Świniary, "Szlakiem Jagiellońskim". Jeśli tak było to mieszkańcy Świniar jak i okolicznych wsi na tym szlaku mieli okazję pożegnać wielkiego monarchę. Tak opisał to wydarzenie Jan Długosz. „Każde miasto, każda wieś robiły ze swej strony wielkie wysiłki i zbożnie współzawodniczyły ze sobą, już to wychodząc naprzeciw procesji, już to wznosząc płacze i lamenty, to znów odprawiając msze pogrzebowe, śpiewając psalmy, odprawiając nocne czuwania i modlitwy by uhonorować i uczcić przejście duszy króla do wieczności i przejazd jego ciała i wyrazić swe serdeczne przywiązanie do zmarłego. I nie było tak nędznej wsi, która by nie chciała zaznaczyć swej życzliwości wobec niego. Stąd drogi, którymi przewożono jego ciało, były pełne zgromadzonych ludzi obojga płci, którzy opłakiwali jego zgon pełnymi smutku lamentami.”

Trasy szlaku
"Szlak Jagielloński"
przemierzał dwoma trasami:

TRASA 1- Kraków – Nowe Brzesko – Koszyce – Opatowiec – Nowy Korczyn – Świniary – Połaniec – Osiek – Koprzywnica – Sandomierz – Zawichost – Dzierzkowice – Urzędów – Bełżyce – Lublin – Kijany – Kolechowice – Ostrów Lubelski – Parczew – Polubicze oraz Wisznice – Łomazy – Piszczac – Brześć – Kamieniec – Szereszewo – Nowy Dwór – Porozowo – Wołkowysk – Pieski – Mosty – Szczuczyn – Wasiliszki – Raduń – Ejszyszki – Rudniki – Wilno,

TRASA 2 - Kraków – Proszowice – Wiślica – Szydłów – Opatów – Zawichost – Lublin – Kock – Radzyń Podlaski – Międzyrzec Podlaski – Mielnik – Bielsk Podlaski – Narew – Krynki – Grodno – Merecz – Orany – Olkieniki – Wilno.

źródło: http://www.szlakjagiellonski.pl/